×

Poprzez zależne od alkaloidów działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne Sceletium tortuosum może opóźniać progresję chorób przewlekłych

Związek pomiędzy wywołanym otyłością ogólnoustrojowym stanem zapalnym a zmniejszoną sygnalizacją insulinową jest dobrze znany. Wiadomo również, że obwodowo produkowane cytokiny zapalne mogą przekraczać barierę krew-mózg, powodując uwalnianie neurotoksyn, które ostatecznie mogą prowadzić do zniszczenia integralności centralnego układu nerwowego. Niedawno wykazano, że wysokomesembrynowy ekstrakt Sceletium tortuosum posiada właściwości cytoprotekcyjne i łagodne właściwości przeciwzapalne w monocytach, a także ukierunkowuje specyficzne enzymy p450 w celu zmniejszenia syntezy glikokortykoidów w nadnerczach. Jest to istotne, ponieważ etiologia zarówno otyłości jak i cukrzycy jest związana z zapaleniem i nadmierną produkcją glukokortykoidów. Biorąc pod uwagę wzajemne powiązanie działania glukokortykoidów i stanu zapalnego, zbadano centralne działanie immunomodulacyjne dwóch ekstraktów Sceletium tortuosum, przygotowanych różnymi metodami ekstrakcji. Ludzkie astrocyty poddano wstępnej obróbce przez 30 min, przed ekspozycją na lipopolisacharyd Escherichia coli przez 23,5 h (w obecności leczenia). Oceniano cytotoksyczność, mitotoksyczność i odpowiedź cytokinową (podstawową i w odpowiedzi na bodziec zapalny). Ponadto, dla obu ekstraktów oceniono całkowitą zawartość polifenoli, pojemność antyoksydacyjną oraz zdolność do hamowania wybranych enzymów neuronalnych. Wysokomesembranowy ekstrakt z Sceletium wywierał działanie cytoprotekcyjne i przeciwzapalne. Z kolei ekstrakt o wysokiej zawartości delta7-mesembrenonu, bogaty w polifenole, wykazywał silne działanie antyoksydacyjne, choć przy stosunkowo wyższym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych przy przedawkowaniu. Wnioskujemy, że oba ekstrakty Sceletium tortuosum mogą być stosowane jako suplement zapobiegawczy lub leczenie uzupełniające w kontekście otyłości i cukrzycy; jednakże, obecne dane podkreślają również wpływ metod ekstrakcji na mechanizm działania produktów roślinnych.

Link do badań: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29520661/