×

Ergogeniczny wpływ 8-dniowej suplementacji Sceletium Tortuosum na nastrój śledzenie wzroku i reakcję u rekreacyjnie trenujących mężczyzn i kobiet

Hoffman, JR, Marcus, I, Dubnov-Raz, G, and Gepner, Y. Ergogeniczny wpływ 8 dni suplementacji Sceletium tortuosum na nastrój, śledzenie wzrokowe i reakcję u rekreacyjnie trenujących mężczyzn i kobiet. J Strength Cond Res 34(9): 2476-2481, 2020-Sceletium tortuosum (ST) jest południowoafrykańską rośliną, o której donoszono, że poprawia samopoczucie u zdrowych osób i jest wykorzystywana w leczeniu osób z lękiem, stresem lub depresją. Badania te zostały przeprowadzone na osobach dorosłych w średnim wieku i starszych, ale nie przeprowadzono żadnych badań na zdrowych, młodych osobach dorosłych. Dlatego celem tego badania było sprawdzenie wpływu 8-dniowej suplementacji ekstraktu Sceletium (25 mg) na zmiany w reaktywnej zwinności, śledzeniu wzrokowym i nastroju. Sześćdziesięciu rekreacyjnie trenujących mężczyzn (n = 48) i kobiet (n = 12), w wieku od 20 do 35 lat, zostało losowo przydzielonych do 1 z 2 grup: ST lub placebo (PL). Badani byli badani 2 razy: przed suplementacją i 2 godziny po suplementacji w dniu 8. Badani wypełniali subiektywny kwestionariusz oceniający czujność i energię za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS). Dodatkowo, badani wypełniali kwestionariusz Profile of Mood States oraz dokonywali oceny zwinności reaktywnej i śledzenia wzrokowego. W porównaniu z Placebo odnotowano znaczącą poprawę w przypadku Sceletium w zakresie złożonej sprawności reaktywnej, która wymagała od badanych reagowania na powtarzające się bodźce wizualne z obciążeniem poznawczym. Nie odnotowano natomiast istotnych zmian między grupami w ocenie VAS ani w całkowitej ocenie nastroju. Ponadto, nie zaobserwowano różnic w ocenie reakcji prostych. Wyniki tego badania wskazują na korzyści ergogeniczne w złożonych zadaniach reaktywnych, które zawierają obciążenie poznawcze. Jednak w badanej populacji nie zaobserwowano korzyści w zakresie nastroju.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32740286/