×

Działanie frakcji(mieszaniny) ekstraktu z Sceletium tortuosum (L.) N.E. Br. w modelu lękowo-depresyjnym u kurcząt

Sceletium tortuosum (L.) N.E. Br. ma działanie podnoszące nastrój, zmniejszające niepokój i stres oraz łagodzące ból.

StreszczenieZnaczenie etnofarmakologiczne

Cel badania:

Celem pracy było zbadanie wpływu frakcji wzbogaconej o alkaloidy Sceletium tortuosum w modelu depresji lękowej u kurcząt, modelu, który wykazuje wysoką wartość predykcyjną jako farmakologiczny test przesiewowy.

Materiał i metody:

Wychowywanym społecznie samcom piskląt Silver Laced Wyandotte (4-6 dni życia) podawano IP nośnika, imipraminę (10mg/kg) lub frakcję S. tortuosum (10, 20, 30mg/kg w Exp. 1 lub 50, 75, 100mg/kg w Exp. 2) 15min przed 60min testem izolacji, w którym w sposób ciągły rejestrowano wokalizacje dystresu (DVoc).

Wyniki:

W fazie lęku (pierwsze 3 minuty) pisklęta z hodowli wykazywały wysokie wskaźniki DVoc. W fazie depresji (30-60min) częstość DVoc spadła o około 50% (tj. desperacja behawioralna). Frakcja Sceletium tortuosum w dawkach 75 i 100mg/kg zmniejszała wskaźniki DVoc w fazie lęku, co wskazuje na działanie przeciwlękowe. Imipramina, ale nie grupy Sceletium tortuosum, zwiększała wskaźniki DVoc w fazie depresji, co wskazuje na działanie przeciwdepresyjne.

Wnioski:

Wyniki badań sugerują, że frakcja Sceletium tortuosum zawierająca alkaloidy może mieć korzystny wpływ na niektóre formy zaburzeń związanych ze stresem.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27553978/