×

Elektrofarmakogram ekstraktu z Sceletium tortuosum na

podstawie spektralnej mocy pola lokalnego u przytomnych, swobodnie poruszających się szczurów

Streszczenie: Etnofarmakologiczne znaczenie: Endemiczna sukulentowa roślina południowoafrykańska, Sceletium tortuosum (L.) N.E. Br. (synonim Mesembryanthemum tortuosum L.), z rodziny Mesembryathemaceae, ma starożytną historię ustnego stosowania przez ludy San i Khoikhoi jako integralną część rdzennej kultury i materia medica. Specjalny standaryzowany ekstrakt z Sceletium tortuosum (Zembrin®) został opracowany i przetestowany przedklinicznie na szczurach oraz klinicznie na osobach zdrowych.

Cel badania: Niniejsze badanie miało na celu skonstruowanie elektrofarmakogramów estraktu Sceletium tortuosum w obecności trzech dawek (2,5, 5,0 i 10,0 mg/kg) oraz porównawczych elektrofarmakogramów i analiz dyskryminacyjnych dla innych ekstraktów ziołowych, citicoliny i rolipramu.

Materiał i metody: Siedemnastu dorosłym szczurom Fischer wszczepiono po jednym zestawie składającym się z czterech bipolarnych koncentrycznych elektrod stalowych mocowanych cementem dentystycznym i trzema śrubami wbitymi w skórę głowy. Po dwutygodniowej rekonwalescencji po zabiegu zwierzęta przystosowywano do podawania doustnego przez zgłębnik oraz do warunków eksperymentalnych (45 min okresu przedlekowego i 5 h rejestracji po 5 min odpoczynku dla uspokojenia). Dane były przesyłane bezprzewodowo i przetwarzane za pomocą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Moc widmową oceniano dla 8 zakresów częstotliwości, tj. delta, theta, alfa1, alfa2, beta1a, beta1b, beta2 i gamma.

Wyniki: Estrakt Sceletium tortuosum w różnym stopniu, w zależności od dawki, tłumił wszystkie zakresy częstotliwości. Najbardziej widoczna była statystycznie istotna redukcja fal alfa2 i beta1a, skorelowana z aktywacją odpowiednio dopaminergicznego i glutamatergicznego układu przekaźnikowego. Cecha ta jest wspólna dla wszystkich dotychczas testowanych stymulantów syntetycznych i ziołowych. Drugim najsilniejszym efektem było obniżenie częstotliwości fal delta i theta, skorelowane ze zmianami w układzie cholinergicznym i noradrenergicznym, co jest charakterystyczne dla preparatów stosowanych w chorobach neurodegeneracyjnych. Redukcja fal theta, wraz z tłumieniem fal delta, alfa2 i beta1, została odnotowana w przypadku leków przeciwbólowych. Atenuacja fal alfa1 pojawiała się podczas stosowania najwyższych dawek we wszystkich obszarach mózgu, co jest cechą obserwowaną we wszystkich lekach przeciwdepresyjnych.

Omówienie: Elektrofarmakogram estraktu Sceletium tortuosum porównano z elektrofarmakogramami ekstraktów ziołowych zarchiwizowanych w naszej bazie danych. Ekstrakty z Oenothera biennis i Cimicifuga racemosa dawały bardzo podobne elektrofarmakogramy jak estrakt Sceletium tortuosum a ekstrakty z Ginkgo biloba i Rhodiola rosea dawały raczej podobne elektrofarmakogramy jak estrakt Sceletium tortuosum Liniowa analiza dyskryminacyjna potwierdziła te podobieństwa i wykazała, że wszystkie trzy dawki estraktu Sceletium tortuosum wykreślały się w bliskim sąsiedztwie siebie. Citocoline, syntetyczny związek opracowany pierwotnie w celu poprawy zdolności poznawczych, miał podobny elektrofarmakogram do estraktu Sceletium tortuosum. Podobieństwo do elektrofarmakogramów syntetycznego inhibitora fosfodiesterazy-4, rolipramu, sugeruje, że estraktu Sceletium tortuosum ma potencjał przeciwdepresyjny i poprawiający funkcje poznawcze.

Wnioski: Połączone wyniki elektrofarmakogramów i porównawczych analiz dyskryminacyjnych sugerują, że estraktu Sceletium tortuosum posiada zależną od dawki aktywność, z potencjalnymi możliwościami zastosowania jako środek wzmacniający funkcje poznawcze, jako lek przeciwdepresyjny i jako środek przeciwbólowy.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26608705/